Kinh dịch nâng cao

Chuyên mục chưa phân loại
Danh sách yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Giới thiệu về khóa học

Từ kiến thức cơ bản, học viên sẽ có lộ trình đi chuyên sâu vào KINH DỊCH,
Tự mình lập được quẻ kinh dịch bằng nhiều phương pháp mà không quá phụ thuộc vào các app hiện có trên thị trường
Hiểu rõ về ngũ hành và các quy luật của nó để vận dụng vào các hiện tượng, sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, từ đó có cái nhìn khoa học hơn, nhân văn hơn mà không bị dẫn dắt vào mê tín dị đoan một cách mù quáng
Việc luận giải một quẻ kinh dịch không hề dễ dàng, nó còn phụ thuộc vào trình độ của người nghiên cứu nó, tuy khó nhưng rất thú vị và vi diệu vô cùng, khóa nâng cao này giúp các học viện chạm đến tầng hiểu biết đó và là nền tảng cơ bản để giúp học viên bước những bước đầu tiên trên con đường nghiên cứu bộ môn mang tính học thuật cao này.

Hiển thị thêm

Bạn Sẽ Học Được Những Gì?

  • Từ kiến thức cơ bản, học viên sẽ có lộ trình đi chuyên sâu vào KINH DỊCH,
  • Tự mình lập được quẻ kinh dịch bằng nhiều phương pháp mà không quá phụ thuộc vào các app hiện có trên thị trường
  • Hiểu rõ về ngũ hành và các quy luật của nó để vận dụng vào các hiện tượng, sự việc xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, từ đó có cái nhìn khoa học hơn, nhân văn hơn mà không bị dẫn dắt vào mê tín dị đoan một cách mù quáng
  • Việc luận giải một quẻ kinh dịch không hề dễ dàng, nó còn phụ thuộc vào trình độ của người nghiên cứu nó, tuy khó nhưng rất thú vị và vi diệu vô cùng, khóa nâng cao này giúp các học viện chạm đến tầng hiểu biết đó và là nền tảng cơ bản để giúp học viên bước những bước đầu tiên trên con đường nghiên cứu bộ môn mang tính học thuật cao này.

Cảm nhận & Đánh giá từ Học viên

Chưa có đánh giá
Chưa có đánh giá