Xem quẻ dịch là một phương pháp tiên tri cổ xưa của Trung Quốc, dựa trên việc sử dụng 64 quẻ  để đưa ra dự báo về tương lai và giúp người sử dụng có cái nhìn rõ ràng hơn về các sự kiện sắp xảy ra trong cuộc sống.

Quẻ dịch được sử dụng để giải mã tình hình hiện tại và đưa ra lời khuyên, cũng như để tìm hiểu vận mệnh của một người hay một sự việc cụ thể. Bằng cách thăm dò ý nghĩa của các quẻ và xếp chúng theo thứ tự nhất định, người đọc có thể tìm ra các sự kiện tiêu cực hay tích cực đang đến và có thể đưa ra quyết định phù hợp để giải quyết vấn đề.

Tuy nhiên, việc xem quẻ kinh dịch không đơn thuần chỉ là việc đưa ra dự báo tương lai, mà còn có vai trò quan trọng trong việc giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình, cũng như tìm kiếm những giải pháp thích hợp để đối mặt với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống.

5.000.000 ₫ 1 giờ
  •  Trống lịch
  •  Trống một phần
  •  Kín lịch
  •  Đã chọn
  •  Không tiếp khách