Xem quẻ nhân mệnh theo ngày sinh trong kinh dịch là một phương pháp xem quẻ dựa trên ngày tháng năm sinh của một người để tìm ra các thông tin về vận mệnh, tài lộc, sức khỏe và mối quan hệ trong cuộc đời của người đó.

Theo kinh dịch, mỗi người sẽ có một bộ quẻ riêng, được xác định bởi ngày tháng năm sinh của họ. Bộ quẻ này sẽ gồm 8 hào được xếp theo một trình tự nhất định, đại diện cho các yếu tố tự nhiên và các tình huống trong cuộc đời.

Việc xem quẻ nhân mệnh theo ngày sinh có thể giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về bản thân và cuộc sống của mình, cũng như tìm kiếm các giải pháp thích hợp để đối mặt với các thử thách và cơ hội trong cuộc sống.

5.000.000 ₫ 1 giờ
  •  Trống lịch
  •  Trống một phần
  •  Kín lịch
  •  Đã chọn
  •  Không tiếp khách