Dịch vụ bổ khuyết mệnh dựa trên các môn huyền học là một phương pháp sử dụng các kỹ thuật từ các môn huyền học như phong thủy, chiêm tinh, bói bài... để giúp tìm ra và giải quyết các vấn đề về tài lộc, sức khỏe, tình duyên và cuộc sống của khách hàng.

Phương pháp này thường được sử dụng khi khách hàng đang gặp những vấn đề khó khăn trong cuộc sống và không biết phải làm gì để giải quyết. Dịch vụ bổ khuyết mệnh có thể giúp khách hàng xác định các yếu tố cần phải điều chỉnh trong môi trường sống và vận hạn của mình, từ đó đưa ra các giải pháp hợp lý nhằm cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, nên lưu ý rằng dịch vụ này chỉ là một phương pháp tư vấn và không thể đảm bảo sẽ giải quyết hoàn toàn các vấn đề của khách hàng.

5.000.000 ₫ 1 giờ
  •  Trống lịch
  •  Trống một phần
  •  Kín lịch
  •  Đã chọn
  •  Không tiếp khách