Tư vấn bằng quẻ Kinh dịch

Hạnh hội hữu duyên truy nhân mệnh,
Bất ý truy cầu ngộ nhân sinh.
Thiên đạo định phân nhân sinh lộ,
Hậu hội hữu kỳ đáo thiên môn.

Có thể xem Kinh dịch là bộ môn huyền diệu nhất trong tất cả các bộ môn huyền học. Nếu bạn đã từng 1 lần được luận quẻ dịch chính thống thì có lẽ sẽ không có gì phải hoài nghi về sự ảo diệu của Kinh dịch. Đối với những bạn chưa từng xem quẻ dịch, hãy trải nghiệm 1 lần, vì ngôn từ là không đủ để diễn tả về bộ môn này.