Tổng quan

Diêm Vương Tinh (Pluto) là hành tinh trong Hệ Mặt trời, được phát hiện vào năm 1930. Trong chiêm tinh học, Diêm Vương Tinh được coi là hành tinh chịu trách nhiệm về sự thay đổi, chuyển động và sự đột phá.

Diêm Vương Tinh được liên kết với năng lượng tối tân, sự sâu sắc, sự đổi mới và cải cách. Nó thường được xem là hành tinh của sự chuyển đổi và sự đột phá, đại diện cho sự thay đổi trong tất cả các mặt của cuộc sống. Điều này có thể bao gồm cả sự thay đổi trong tư duy và quan điểm của con người.

Ngoài ra, Diêm Vương Tinh cũng được liên kết với những khía cạnh đen tối của cuộc sống, như quyền lực và sự kiểm soát. Nó có thể thể hiện sự phân hóa, xung đột và sự đấu tranh để thống trị.

Trong bản đồ sao của một người, vị trí của Diêm Vương Tinh có thể chỉ ra một số thách thức mà người đó sẽ phải đối mặt trong cuộc đời và cách người đó sẽ tương tác với những thay đổi và sự đột phá trong cuộc sống.

Thiên Vương Tinh – Pluto

Image Box text

Trả lời