Ý nghĩa các hành tinh khi đóng tại nhà 1

Mặt Trời
  • Bạn có ý chí mạnh mẽ, ý thức rõ về bản ngã và nhiều sự chú ý. Bạn là người độc lập với khả năng lãnh đạo thiên phú.
  • Điểm tốt: sức khỏe tốt, rộng lượng, tự tin, có phẩm cách cao quý
  • Điểm xấu: thái độ kiêu căng, tự cao tự đại, độc tài
Mặt trăng
  • Bạn là người giàu tưởng tượng qua cách thể hiện chính mình và qua trực giác nhạy bén về mọi người. Quê hương và gia đình là thứ rất ý nghĩa với bạn, bạn thường luyến tiếc về thời thơ ấu của mình. Bạn muốn được mọi người tôn trọng, ngưỡng mộ và muốn trở thành người nổi tiếng.
  • Điểm tốt: dễ tiếp thu, lãng mạn, ham tiềm hiểu.
  • Điểm xấu: quá nhạy cảm, tính khí hay thay đổi, hay hoang phí sinh lực.
kim tinh

Bạn có tinh thần sáng suốt, ham học hỏi,  hài hước và cần có những thử thách kích thích tinh thần.

mộc tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

thủy tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hỏa tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

thổ tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

thiên vương tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

hải vương tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

diêm vương tinh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Trả lời