Tag Archives: sáu tiền

Ý nghĩa lá bài Six Of Pentacles

Six Of Pentacles

6 tiền thường là dấu hiệu mọi thứ sẽ tốt hơn đặc biệt là về tiền bạc. Đây là một trong những lá khá tích cực trong bộ tiền. Nó đề cập đến sự bình đẳng, công bằng và vòng tuần hoàn của cuộc sống. Khi lá bài xuất hiện, bạn có xu hướng bước vào một giai đoạn tốt đẹp hơn.