Tag Archives: bốn tiền

Ý nghĩa lá bài Four Of Pentacles

Four Of Pentacles Tarot

4 tiền là một lá nói về việc đảm đương gánh vác quá nhiều thứ, con người, tiền bạc, hoặc tình trạng nào đó lâu hơn cần thiết. Khi lá bài xuất hiện trong trải, nó là dấu hiệu bạn nên xem xét kĩ xem mình đang gánh vác những gì, hoặc những thứ mà người ta gán cho bạn có vẻ hơi quá sức. Thư giãn đi