Tag Archives: hai tiền

Ý nghĩa lá bài Two Of Pentacles

Two Of Pentacles Tarot

2 Tiền lá lá bài về sự cân bằng, đôi khi là về nhóm, hội. Bạn có thể sẽ cố gắng cân bằng hai mặt của cuộc sống (tiền tài và sức khỏe, tình yêu và công việc…). Lá bài này nhìn chung là một điềm tích cực.