Tag Archives: năm tiền

Ý nghĩa lá bài Five Of Pentacles

Five Of Pentacles

5 tiền nói về thời điểm trong cuộc sống mà bạn cảm thấy không an toàn. Điều quan trọng cần phải nhớ là bạn luôn có những sự giúp đỡ ở xung quanh khi cần, dù hiện tại bạn cảm nhận được nó hay không. Bạn sẽ cảm thấy cô đơn, nhưng bạn cũng có khả năng thay đổi điều đó mà.