Tag Archives: tám tiền

Ý nghĩa lá bài Eight Of Pentacles

Eight Of Pentacles

8 tiền có thể nói về một thời điểm siêng năng chăm chỉ làm việc. Đây không hẳn là một điều xấu, nhưng bạn phải thật sự sẵn sàng. Hãy nghĩ về thứ mà bạn đang cố đạt được. Có thể là về mặt công việc, cũng có thể là một việc làm gì đó mang tính cá nhân hơn. Nếu cần sự giúp đỡ, hãy mạnh dạn.